Kontakt

>>> Członkowie zarządu - dostęp autoryzowany
======================================================================
Konto bankowe Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce
09 1240 2614 1111 0000 3970 2526
Bank Pekao S.A. II Oddział Rzeszów, ul. 3 Maja 21


======================================================================

Kontakt do Prezesa SNS Pani Marzenny Modrzewskiej-Michalczyk - Lublin:
e-mail: najstarszeszkoly@vetter.zse.lublin.pl
tel: 509 182 901

======================================================================

W celu skontaktowania się z członkami Zarządu, zachęcamy do skorzystania z adresacji:

zarzad(at)najstarszeszkoly.edu.pl


lub z formularza:

Imię i Nazwisko:
E-Mail:
Treść wiadomości: