Kontakt

>>> Członkowie zarządu - dostęp autoryzowany
==================================
Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin.

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481


Prosimy o uregulowanie w I kwartale każdego roku składki członkowskiej w wysokości 200 zł/rok od szkoły a w przypadku osób indywidualnych 20 zł.==================================

Kontakt do Prezesa SNS Pani Marzenny Modrzewskiej-Michalczyk - Lublin:
e-mail: najstarszeszkoly@zsek.lublin.eu
tel: 509 182 901

==================================

W celu skontaktowania się z członkami Zarządu, zachęcamy do skorzystania z adresacji:
zarzad@najstarszeszkoly.edu.pl


==================================
Wniosek o patronat (plik doc)
===================================