Zarząd>>> Kontakt z członkami zarządu - dostęp autoryzowany
==============================================

Uchwałą delegatów podjętą podczas walnego zebrania w dniu 21.10.2022 r. podczas L Zjazdu
w Płocku, wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Marzenna Modrzewska-Michalczyk - Lublin

Wiceprezesi:


Henryk Zasępa - Łowicz
Tomasz Dziumak - Przemyśl

Skarbnik:

Marcin Węgłowski - Solec n/Wisłą

Sekretarz:

Jan Bołtuć - Łódź

Członkowie:

Małgorzata Cydejko - Warszawa
Katarzyna Góralska - Płock
Radosław Kluza - Mielec
Jadwiga Skolmowska - Tarnów

Komisja Rewizyjna:Piotr Wanat - Rzeszów
Anna Golik - Pińczów
Ryszard Józefczyk - KrosnoInformujemy także o honorowym członkowstwie.

Honorowy sekretarz:
  • Elżbieta Malińska - Łódź

Honorowi członkowie:
  • Jerzy Jałoszyński - Nysa
  • Włodzimierz Losik - Trzemeszno
  • Tadeusz Zombirt - Płock