Zarząd>>> Kontakt z członkami zarządu - dostęp autoryzowany
==============================================

Uchwałą delegatów podjętą podczas walnego zebrania w dniu 21.10.2016 r. podczas XLII Zjazdu Stowarzyszenia w Przemyślu, wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Marzenna Modrzewska-Michalczyk - Lublin

Wiceprezesi:


Henryk Zasępa - Łowicz
Tomasz Dziumak - Przemyśl

Skarbnik:

Marcin Węgłowski - Solec n/Wisłą

Sekretarz:

Jan Bołtuć - Łódź

Członkowie:

Małgorzata Cydejko - Warszawa
Katarzyna Góralska - Płock
Radosław Kluza - Mielec
Jadwiga Skolmowska - Tarnów

Komisja Rewizyjna:Piotr Wanat - Rzeszów
Anna Golik - Pińczów
Ryszard Józefczyk - Krosno


Honorowy Sekretarz:
  • Elżbieta Malińska - Łódź

Honorowi członkowie:
  • Jerzy Jałoszyński - Nysa Kłodzka
  • Włodzimierz Losik - Trzemeszno
  • Tadeusz Zombirt - Płock