Zarząd

Członkowie zarządu - dostęp autoryzowany

Uchwałą delegatów podjętą podczas walnego zebrania w dniu 21.10.2016 r. podczas XLII Zjazdu Stowarzyszenia w Przemyślu, wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Mgr Marzenna Modrzewska-Michalczyk - Lublin

Wiceprezesi:


Dr Henryk Zasępa - Łowicz
Mgr Tomasz Dziumak - Przemyśl

Skarbnik:

Mgr Marcin Węgłowski - Solec n/Wisłą

Sekretarz:

Mgr inż. Jan Bołtuć - Łódź

Członkowie:

Mgr Małgorzata Cydejko - Warszawa
Mgr Katarzyna Góralska - Płock
Mgr Radosław Kluza - Mielec
Mgr Jadwiga Skolmowska - Tarnów

Komisja Rewizyjna:Mgr Piotr Wanat - Rzeszów
Mgr Anna Golik - Pińczów
Mgr Ryszard Józefczyk - Krosno


Honorowy Sekretarz:
  • Mgr Elżbieta Malińska - Łódź

Honorowi członkowie:
  • Mgr Jerzy Jałoszyński - Nysa Kłodzka
  • Mgr Włodzimierz Losik - Trzemeszno
  • Mgr Jacek Skiba - Ostrów Wielkopolski
  • Mgr Tadeusz Zombirt - Płock