Zarząd


Podziękowania
1.
Serdecznie dziękuję ofiarodawcom za przekazanie 1 % podatku za rok 2019 na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
 • Pani Małgorzacie Cydejko z Warszawy
 • Panu Radosławowi Kluzie z Mielca
 • Panu Tadeuszowi Bystrykowi z Lublina
 • Panu Włodzimierzowi Michalczykowi z Lublina
Prezes
Marzenna Modrzewska-Michalczyk


2.
W imieniu Zarządu dziękuję szkołom za wpłacenie składki w 2020 roku na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
 • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
Prezes
Marzenna Modrzewska-Michalczyk


>>> Kontakt z członkami zarządu - dostęp autoryzowany
==============================================

Uchwałą delegatów podjętą podczas walnego zebrania w dniu 4.10.2019 r. podczas XLVIII Zjazdu Stowarzyszenia w Tarnowie, wybrano Zarząd w składzie:

Prezes: Marzenna Modrzewska-Michalczyk - Lublin

Wiceprezesi:


Henryk Zasępa - Łowicz
Tomasz Dziumak - Przemyśl

Skarbnik:

Marcin Węgłowski - Solec n/Wisłą

Sekretarz:

Jan Bołtuć - Łódź

Członkowie:

Małgorzata Cydejko - Warszawa
Katarzyna Góralska - Płock
Radosław Kluza - Mielec
Jadwiga Skolmowska - Tarnów

Komisja Rewizyjna:Piotr Wanat - Rzeszów
Anna Golik - Pińczów
Ryszard Józefczyk - Krosno


Honorowy sekretarz:
 • Elżbieta Malińska - Łódź

Honorowi członkowie:
 • Jerzy Jałoszyński - Nysa
 • Włodzimierz Losik - Trzemeszno
 • Tadeusz Zombirt - Płock