Zjazdy


Planowane kolejne zjazdy:

 • Zjazd LIV, 27/28 września 2024 - I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
 • Zjazd LV, wiosna 2025 - Bielska Szkoła Przemysłowa, Bielsko Biała
 • Zjazd LVI, jesień 2025 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
 • Zjazd LVIII, maj 2026 - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie
 • Zjazd LIX jesień 2027 - I Liceum Ogólnokształcące Collegium Gostomanium w Sandomierzu
 • Zjazd LX, wiosna 2028 - I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.


 • Nr Data Miejscowość Organizator Temat
  I 10 XII 1973 Warszawa Technikum Kolejowe Wpływ KEN na rozwój szkolnictwa
  w Polsce.
  II 15-16 II 1991 Skarżysko-Kamienna Działacze oświatowi Uchwalenie prowizorycznego Statutu.
  III 8 V 1992 Warszawa Zespół Szkół Mechanicznych
  im. St. Konarskiego
  Nr 23
  Wykorzystanie historii
  i tradycji szkoły w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  IV 11-12 VI 1993 Rzeszów I LO im. St. Konarskiego w Rzeszowie Miejsce monografii starych szkół
  w historiografii polskiej nauki, oświaty i wychowania. Wpływ tradycji starych szkół
  na kształtowanie patriotycznych
  i obywatelskich postaw wychowanków.
  V 13-14 XII 1997 Kraków I LO
  im. B. Nowodworskiego
  Miejsce stowarzyszenia w nauce
  i oświacie polskiej.
  VI 18-19 IV 1998 Łódź Zespół Szkół Techniczno-Przemysłowych Rola filmu szkolnego, kaset video
  i dyskietek w życiu współczesnej szkoły.
  VII 27-28 XI 1998 Kielce I LO im. St. Żeromskiego Rola gazetki i wydawnictw szkolnych.
  VIII 17-18 IV 1999 Łowicz I LO
  im. J. Chełmońskiego
  Rola budynku szkolnego
  jako obiektu architektonicznego
  i dydaktycznego w procesie edukacyjnym.
  IX 4-5 XII 1999 Płock I LO
  im. St. Małachowskiego
  Regulamin w wychowaniu młodzieży.
  X 5-6 V 2000 Gniezno I LO im. B. Chrobrego Wkład szkoły w rozwój bytu narodowego.
  XI 14-15 IX 2000 Lubawa Zespół Szkół Rekreacja w procesie wychowawczym i dydaktycznym szkoły.
  XII 15-16 VI 2001 Zakopane Zespół Szkół Zawodowych nr 2,
  Lic. Sztuk Plastycznych im. A. Kenara i Zespół Szkół Budowlanych
  Wychowanie kulturalno-artystyczne młodzieży dawniej a dziś. Sprawozdanie prezesa ustępującego Zarządu. Dyskusja i uchwalenie nowego Statutu.
  XIII 28-29 IX 2001 Pszczyna;
  Bielsko-Biała
  I LO
  Bielska Szkoła Przemysłowa
  Ilustracje w wydawnictwach szkolnych odbiciem dorobku szkół.
  XIV 25-26 IV 2002 Toruń I LO im. M. Kopernika Rola sponsoringu w rozwoju szkół.
  XV 25-26 X 2002 Warszawa XLII LO
  im. M. Konopnickiej
  Zawirowania polskich szkół
  na przestrzeni dziejów.
  XVI 4-5 IV 2003 Poznań LO im. Marii Magdaleny Rola Stowarzyszenia Wychowanków w podtrzymaniu tradycji i rozwijaniu współczesnego oblicza polskiej szkoły.
  XVII 3-4 X 2003 Bochnia I LO
  im. Kazimierza Wielkiego
  Kulturotwórcza rola nauczycieli szkoły w lokalnym środowisku dawniej i dziś.
  XVIII 23-24IV2004 Trzemeszno Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum
  im. M. Kosmowskiego
  Zabytki Trzemeszna i okolic. Ich rola w edukacji młodzieży.
  XIX 9-10 IX 2004 Chełmno Liceum i Gimnazjum Chełmińskie Rola współpracy międzynarodowej
  w kształtowaniu współczesnego oblicza polskiej szkoły. Sprawozdanie i wybory Zarządu.
  XX 1-2 IV 2005 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
  im. A. i J. Vetterów
  Szkoła zawodowa, potrzeba
  czy przypadek? Pomoce naukowe źródłem postępu w nauczaniu
  w ciągu wieków.
  XXI 21-24 IX 2005 Kłodzko I LO im. B. Chrobrego Wkład Macierzy w zintegrowanie średniego szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych 1945-2005.
  XXII 21-22 VI 2006 Nakło n/N I LO
  im. B. Krzywoustego
  Kształtowanie postaw moralnych uczniów w dawnej i współczesnej Polsce.
  XXIII 29-30 IX 2006 Kołobrzeg I LO im. M. Kopernika Organizacja szkolnictwa
  na Ziemiach Odzyskanych
  po II wojnie światowej.
  XXIV 21-22 IX 2007 Łowicz I LO w Łowiczu Stan badań i opracowań
  nad "Albumem szkół". Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. Wybory nowego Zarządu
  XXV 4-5 IV 2008 Nysa I LO "Carolinum"
  w Nysie
  Wrażliwość jezuicka na malarstwo.
  XXVI 6-7 VI 2008 Ostrów Wlkp I LO im. J. Kampały
  i W. Lipskiego
  Pięć wieków wychowania fizycznego w dorzeczu Odry i Wisły.
  XXVII 5-6 VI 2009 Pelplin LO "Collegium Marianum" Religia i wychowanie. Przeszłość
  i teraźniejszość.
  XXVIII 15-16 X 2009 Katowice Zespół Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących
  nr 2
  Śląska Biblioteka Naukowa
  i jej zbiory. Rola księgozbiorów szkolnych.
  XXIX 15-16 VI 2010 Elbląg II LO
  XXX 5-6 XI 2010 Bydgoszcz ZSO nr 1 Zabytkowa architektura szkół
  XXXI 18-19 IV 2011 Wałcz I LO Szkolnictwo wiekowe na Pomorzu
  XXXII 24-25 IX 2011 Kalisz I LO im. A. Asnyka Szkolnictwo Wielkopolski
  XXXIII 20-21 IV 2012 Mielec I LO im. S. Konarskiego Dorobek najstarszych szkół w byłej Galicji
  XXXIV 23-24 XI 2012 Żagań I LO im. B. Prusa Najstarsze szkoły Ziemi Lubuskiej
  XXXV 19-20 IV 2013 Lublin I LO im. St. Staszica Stan badań nad najstarszymi szkołami w Polsce
  XXXVI 27-28 IX 2013 Radom IV LO
  im. T. Chałubińskiego
  Szkolnictwo pijarskie w centralnej Polsce.
  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
  1 III 2014 Łódź ZSP nr 19 Spotkanie organizacyjne Zarządu
  XXXVII 4-5 IV 2014 Pińczów LO im. H. Kołłątaja Wychowanie patriotyczne
  i postawy obywatelskie
  14 VI 2014 Łódź ZSP nr 19 Spotkanie organizacyjne Zarządu
  XXXVIII 26 - 27 IX 2014 Płock LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego Tradycja szkoły w procesie wychowania
  XXXIX 29 - 30 V 2015 Trzemeszno ZSOiZ w Trzemesznie Tradycja i historia - pomaga czy przeszkadza w funkcjonowaniu szkoły?
  XL 9 - 10 X 2015 Łomża I LO im. T. Kościuszki Wpływ szkoły na środowisko lokalne
  XLI 10 - 11 VI 2016 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
  im. A. i J. Vetterów
  Historyczne ilustracje szkolne
  XLII 21 - 22 X 2016 Przemyśl I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Osiągnięcia najstarszych szkół w dorzeczu Odry i Wisły 1535-2015.
  Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
  2 XII 2016 Lublin Zespół Szkół Ekonomicznych
  im. A. i J. Vetterów
  Zebranie Zarządu SNS
  XLIII 2 - 3 VI 2017 Solec n/Wisłą Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Walny zjazd SNS, opracowanie Statutu
  XLIV 6 - 7 X 2017 Brodnica I Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy Historia i współczesność I LO w Brodnicy
  XLV 20-21 IV 2018 Toruń I Liceum Ogólnokształcące im. Mikoła Kopernika Edukacja w kopernikańskim duchu
  XLVI 5 IV 2019 Łowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego Promocja książki "Bohaterowie Niepodległej 1918-2018"
  XLVII wiosna 2019 Warszawa VIII LO im. Władysława IV Przełożony z powodu strajku nauczycieli
  XLVIII 4-5.X.2019 Tarnów I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego Zjazd sprawozdawczo-wyborczy, kadencja 2019-2022
  XLIX 10-11.06.2022 Łódź Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi Dobre praktyki najstarszych szkół w Polsce
  L 21-22.10.2022 Płock Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku Zjazd sprawozdawczo-wyborczy
  LI 25-27.05.2023 Kłodzko I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku Tradycja i nowoczesność w szkolnictwie
  -- 6.10.2023 Łowicz Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu Wystawa wydawnictw najstarszych szkół w Polsce
  LII 19-21.10.2023 Pułtusk I Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku Przeszłość jest najlepszym wyznacznikiem przyszłości
  LIII 6-8.06.2024 Łowicz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Łowiczu Ufundowanie i poświecenie sztandaru Stowarzyszenia