Ogłoszenia1.
Dla uczczenia 100-lecia Niepodległej Zarząd Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce planuje wydać wspólną publikację opisującą wybitne postacie ze Szkół przynależnych do SNS. Materiały do publikacji prosimy przesyłać do 30 czerwca 2018 roku na adresy mailowe:
zarzad@najstarszeszkoly.edu.pl lub
najstarszeszkoly@vetter.zse.lublin.pl
Opracowanie o charakterze historycznym, edukacyjnym i patriotycznym na temat wychowanków i nauczycieli Szkół, którzy mieli wpływ na rozwój Niepodległej Ojczyzny prosimy nadsyłać w objętości kilku stron maszynopisu:
- Word, czcionka 12, odstęp interlinia 1,5
- pod tekstem umieszczamy źródła, na podstawie których powstał tekst
- zatytułowanie artykułu
- wpisanie nazwy szkoły i autora tekstu
- prosimy o przesłanie materiałów ikonograficznych czarno-białych i kolorowych (zdjęcia, kopie dokumentów itp.)

Materiały nadesłane po terminie, nie będą mogły być umieszczone w publikacji.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie Stowarzyszenia.

Prezes Marzenna Modrzewska-Michalczyk2. Z przyjemnością informuję, że 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie można dokonywać dopiero w roku 2019 za rok 2018, co wynika z przepisów dotyczących rejestracji stowarzyszeń.

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk3. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481