Ogłoszenia

XLIX Zjazd Stowarzysznia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce odbył się w dniach 10-11 czerwca 2022 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi przy ul. Żeromskiego 115.

=========================================

Jubileuszowe obchody I LO im. Ziemi Kujawskiej
4 czerwca 2022 r. I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku obchodziło jublileusz 120-lecia Szkoły. Ta zasłużona dla edukacji i renomowana szkoła, położona w centrum miasta w zrewitalizowanym zabytkowym budynku, znana jest w regione z wysokich wyników edukacyjnych, kultywowania tradycji, przyjaznej atmosfery szkolnej.
Jubileuszowa uroczystość została wzbogacona retrospektywnym występem uczniów.
Stosowne gratulacje na ręce Pani Dyrektor I LO złożyła delegazja Zarządu Stowarzyszenia.


===================================================

Pomnik polskiego Arystydesa w Płocku.

24 września 2021 r., w stulecie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Płocku, najstarszej szkoły w Polsce (1180) imienia marszałka Stanisława Małachowskiego, odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika patrona.Stanisław Małachowski (1736 - 1809), marszałek Sejmu Czteroletniego, sygnatariusz Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., uzyskał przydomek "polski Arystydes" - sprawiedliwy, uczciwy. Gazeta Warszawska nr 1 w 1810 r. tak napisała o marszałku: "Bogdaj by ojczyzna podobnych obywateli, familia podobnych krewnych, przyjaciele takich przyjaciół jak najwięcej liczyli".
Pomnik umiejscowiono przed gmachem szkoły. Inicjatorami projektu budowy pomnika byli absolwenci szkoły, którzy uzyskali wsparcie społeczności szkolnej, władz samorządowych Płocka, lokalnych przedsiębiorców i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Z okazji tej uroczystości zorganizowano w zabytkowej auli szkolnej sesję naukową "100 lecie nadania imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego".

LO w Płocku przynależy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, delegaci którego byli świadkami tego wydarzenia i złożyli stosowne gratulacje.

Liczni uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani okazałym tortem.
================================================================


1. Z okazji uczczenia 100-lecia Niepodległej zarząd stowarzyszenia wydał wspólną publikację pt. "Bohaterowie Niepodległej" opisującą wybitne postacie ze szkół przynależnych do stowarzyszenia.
Szkoły zainteresowane publikacją proszone są o kontakt telefoniczny telefoniczny 509 182 901.


2. 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce