Ogłoszenia


===================================================================

1. Z okazji uczczenia 100-lecia Niepodległej zarząd stowarzyszenia wydał wspólną publikację pt. "Bohaterowie Niepodległej" opisującą wybitne postacie ze szkół przynależnych do stowarzyszenia.
Szkoły zainteresowane publikacją proszone są o kontakt telefoniczny telefoniczny 509 182 901.


2. 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019.

3. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce