Ogłoszenia


Podziękowania
1.
Serdecznie dziękuję ofiarodawcom za przekazanie 1 % podatku za rok 2019 na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
  • Pani Małgorzacie Cydejko z Warszawy
  • Panu Radosławowi Kluzie z Mielca
  • Panu Tadeuszowi Bystrykowi z Lublina
  • Panu Włodzimierzowi Michalczykowi z Lublina
Prezes
Marzenna Modrzewska-Michalczyk


2.
W imieniu Zarządu dziękuję szkołom za wpłacenie składki w 2020 roku na cele statutowe Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce.
  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi
  • Bielska Szkoła Przemysłowa w Bielsku-Białej
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
Prezes
Marzenna Modrzewska-Michalczyk
UWAGA:
z powodu pandemii koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia zawiesza zjazdy do odwołania.


================================================================


1. Z okazji uczczenia 100-lecia Niepodległej zarząd stowarzyszenia wydał wspólną publikację pt. "Bohaterowie Niepodległej" opisującą wybitne postacie ze szkół przynależnych do stowarzyszenia.
Szkoły zainteresowane publikacją proszone są o kontakt telefoniczny telefoniczny 509 182 901.


2. 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2019.

3. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk
Prezes Stowarzyszenia na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce