Ogłoszenia
1. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481

2. Poświecenie sztandaru.
Poświęcony dziś Sztandar jest symbolem Stowarzyszenia Na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Stanowi godny znak jedności i prawości, który będzie prezentowany w najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu naszej organizacji oraz w wystąpieniach zewnętrznych. Jest symbolem zbiorowej i osobistej godności Szkół zrzeszonych i ich Przedstawicieli. Poprzez swą symbolikę wyraża szczytne wartości duchowe, ideowe i moralne oraz cele Stowarzyszenia. Na awersie sztandaru znajduje się herb Stowarzyszenia, symbol historii jego powstania i Ludzi, którzy ją tworzyli przed 50-laty i tych, którzy ją kontynuują.
Na rewersie widnieje Orzeł Biały na biało czerwonym tle naszej flagi narodowej, symbolu Ojczyzny Polski. Jestem szczególnie zaszczycona, że po 50 latach istnienia naszego Stowarzyszenia możemy stanąć pod jednym, wspólnym Sztandarem.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania idei naszego Sztandaru szczególnie Dyrektorom Szkół stowarzyszonych.


2. 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3. W 2022 r. Stowarzyszenie wydało książkę autorstwa Józefa Świebody "Najstarsze szkoły średnie w Polsce w dorzeczu Odry i Wisły".


4. Z okazji uczczenia 100-lecia Niepodległej zarząd stowarzyszenia wydał wspólną publikację pt. "Bohaterowie Niepodległej" opisującą wybitne postacie ze szkół przynależnych do stowarzyszenia.WYDARZENIA w SZKOŁACH

Wystawa wydawnictw szkół przynależnych do Stowarzyszenia

6 października 2023 r. w Miejskiej Bibliotece im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu otworzono wystawę wydawnictw najstarszych szkół w Polsce. Zaprezentowano ponad 200 historycznych publikacji z około 50 szkół. Wystawę zorganizowano z inicjatywy wiceprezesa Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce P. Henryka Zasępy. Gośćmi wernisażu były władze samorządowe Łowicza, naukowcy, osoby duchowne, delegacje szkół z Lublina, Łodzi, Łowicza, Płocka, Pułtuska, Sieradza, Warszawy, Włocławka. Organizatorzy wydarzenia umożliwili także zwiedzenie krypt prymasowskich w Bazylice Katedralnej w Łowiczu oraz sali „radzieckiej” Rady Miejskiej Łowicza.
================================================

Jubileuszowe obchody I LO im. Ziemi Kujawskiej

4 czerwca 2022 r. I LO im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku obchodziło jublileusz 120-lecia Szkoły. Ta zasłużona dla edukacji i renomowana szkoła, położona w centrum miasta w zrewitalizowanym zabytkowym budynku, znana jest w regione z wysokich wyników edukacyjnych, kultywowania tradycji, przyjaznej atmosfery szkolnej.
Jubileuszowa uroczystość została wzbogacona retrospektywnym występem uczniów.
Stosowne gratulacje na ręce Pani Dyrektor I LO złożyła delegazja Zarządu Stowarzyszenia.

===================================================

Pomnik polskiego Arystydesa w Płocku.

24 września 2021 r., w stulecie nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Płocku, najstarszej szkoły w Polsce (1180) imienia marszałka Stanisława Małachowskiego, odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia pomnika patrona.Stanisław Małachowski (1736 - 1809), marszałek Sejmu Czteroletniego, sygnatariusz Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., uzyskał przydomek "polski Arystydes" - sprawiedliwy, uczciwy. Gazeta Warszawska nr 1 w 1810 r. tak napisała o marszałku: "Bogdaj by ojczyzna podobnych obywateli, familia podobnych krewnych, przyjaciele takich przyjaciół jak najwięcej liczyli".
Pomnik umiejscowiono przed gmachem szkoły. Inicjatorami projektu budowy pomnika byli absolwenci szkoły, którzy uzyskali wsparcie społeczności szkolnej, władz samorządowych Płocka, lokalnych przedsiębiorców i Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. Z okazji tej uroczystości zorganizowano w zabytkowej auli szkolnej sesję naukową "100 lecie nadania imienia Marszałka Stanisława Małachowskiego". Liczni uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani okazałym tortem.

LO w Płocku przynależy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, delegaci którego byli świadkami tego wydarzenia i złożyli stosowne gratulacje.

================================================================