Ogłoszenia1. Z przyjemnością informuję, że 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie można dokonywać dopiero w roku 2019 za rok 2018, co wynika z przepisów dotyczących rejestracji stowarzyszeń.

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk
2. Harmonogram następnych zjazdów oraz
Zaproszenie i karta zgłoszenia na XLV Zjazd w Toruniu

3. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego.

Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481