Ogłoszenia1. Dla uczczenia 100-lecia Niepodległej zarząd SNS planuje wydać wspólną publikację opisującą wybitne postacie ze szkół przynależnych do Stowarzyszenia. W związku z tym, prosimy o przygotowanie życiorysu zasłużonego historycznie, edukacyjnie lub patriotycznie w dziejach szkoły od 1918 r. , jednego nauczyciela lub wychowanka. Opracowania o objętości 2-3 stron maszynopisu (najlepiej z fotografiami) prosimy przesyłać na adres mailowy: najstarszeszkoly@vetter.zse.lublin.pl oraz zarzad@najstarszeszkoly.edu.pl do końca czerwca 2018 r.
Publikacja będzie sfinansowana z funduszy Stowarzyszenia.2. Z przyjemnością informuję, że 5 lutego 2018 roku Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym - numer KRS 0000073630.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, że odpis 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie można dokonywać dopiero w roku 2019 za rok 2018, co wynika z przepisów dotyczących rejestracji stowarzyszeń.

Z pozdrowieniami
Marzenna Modrzewska-Michalczyk3. Od roku szkolnego 2017/2018 Stowarzyszenie na rzecz Najstarszych Szkół w Polsce posiada konto w PKO BP II O/Lublin

06 1020 3150 0000 3302 0101 3481